Zdraví a přírodní podmínky

(Medicína a geologie)

Vědní obor medicínská geologie bude v budoucnu dále intenzivně rozvíjen, protože řada otázek, které vysvětlí v úzké spolupráci přírodní vědci (včetně geologů), lékaři, chemici a další odborníci, čeká na odpověď. Odpověď, která by mohla podstatně přispět k pochopení a zlepšení zdraví nejen lidí, ale i živočichů. 

Kniha hlavních autorů: prof. MUDr. Vladimíra Bencka DrSc., doc. MUDr. Jaroslava Nováka CSc., prof. RNDr. Miloše Suka DrSc. a dalších deseti spoluautorů z oblasti přírodních věd, medicíny a chemie, obsahuje populárně- odborné texty, fotografie, mapy, grafy vysvětlující a dokumentující vlivy přírodních podmínek ( včetně geologie ) na člověka a jeho zdraví. Všímá si i vlivů člověka na stále se zhoršující životní prostředí.

Kniha by měla být přínosem pro rozšíření znalostí o rychle a živě se rozvíjejícím oboru medicínská geologie, který se zabývá vztahy mezi geologickým prostředím (při účasti vlivů faktorů životního prostředí) a zdravím lidí a živočichů. Publikace přináší ucelený komplex znalostí a zkušeností našich předních odborníků v oblasti geologie, medicíny a chemie. (Obsah knihy uvedený na této stránce dostatečně charakterizuje rozsah informací obsažených v publikaci).

 

Kniha ve formátu 170×240 mm v rozsahu 398 stran v pevné vazbě na křídovém papíře je v prodeji a můžete si ji objednat zdeCena 1080,- Kč včetně DPH (947,- Kč bez DPH)
Vydavatel a distribuce:  DOLIN, s.r.o., Podbělohorská 3284/69, 150 00 Praha 5,  Šulcová  Petra - 604 595 325, sulcova@dolin.eu