Křest knihy se konal 23. února 2012 ve Faustově domě (Akademický klub 1. LF Univerzity Karlovy v Praze).

Význam knihy dokládá i přítomnost primátora hl.m.Prahy Doc.MUDr.Bohuslava Svobody, CSc. a MUDr. Michaela Víta, Ph.D. hlavního hygienika ČR a  náměsteka ministra zdravotnictví ČR, děkana 1. LF UK Prof. MUDr. Tomáše Zima, DrSc., MBA  a mnoha dalších významných hostů z oblasti geologie a zdravotnictví. 

 

V publiku zleva  MUDr. Ivo Miler CSc., autor Prof.MUDr. Vladimír Bencko DrSc.,

Ing. Alexandr Stožický CSc., Prof. Zdeněk Johan DrSc.

 

Ing. Pavel Linhart, majitel nakladatelství DOLIN, s.r.o.

Primátor hl.m.Prahy Doc.MUDr. Bohumil Svoboda, CSc.

Doc.MUDr.Svoboda CSc., MuDr.Vít,Ph.D., Ing.Linhart, Prof.MUDr. Bencko, DrSc.

Doc.MUDr.Svoboda CSc.,  Ing.Linhart, Prof.MUDr. Bencko, DrSc.

Doc.MUDr.Svoboda CSc., MuDr.Vít,Ph.D., Ing.Linhart, Prof.MUDr. Bencko, DrSc.